RETAIL SHOP PROJECT :

AI JAPANESE VILLAGE

LOCATION : MEGA BANGNA, SAMUTPRAKAN